Trial – den mest utfordrende motorsykkelsporten

Trial er en motorsykkelidrett der tiden ikke er det viktigste. Her gjelder det ikke å kjøre raskest mulig, men å håndtere motorsykkelen best mulig. En trialløype består av vanskelig terreng med mange hindringer. Førerne skal komme seg over hindrene uten å sette føttene i bakken. Løypene deles inn i seksjoner med ulike hindre. I hver seksjon møter utøverne en spesiell type hindre, enten steiner, røtter, trestammer eller kunstige hindre som er satt opp.Trial kan kjøres både utendørs og innendørs. Innendørs kjøres det i store idrettsanlegg, men i Norge er det mest vanlig å arrangere løp utendørs.En flink trialfører må ha god balanse, utholdenhet, konsentrasjon, koordinasjon og tålmodighet. Det nytter ikke å forhaste seg. Man må ta seg god tid til å komme over hindrene. Derfor er det også viktig å holde hodet kaldt og tenke klart.Man kan kjøre trial allerede fra man er 5 år gammel, men man må ha med en voksen til man fyller 16 år. I Norge kjøres trial på spesielt godkjente områder og i regi av klubber som er tilknyttet Norges Motorsportforbund. Man må ha lisens for å kjøre trial, men man kan løse nybegynnerlisens når man møter opp på banen. Hvis man skal kjøre konkurranser, må man gå på lisenskurs som består av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.All trialkjøring skal skje på et godkjent område, i regi av en klubb. Alle må ha lisens, men ellers er sporten en av de rimeligste formene for motorsport. Man trenger ikke så mye utstyr, selv om en ny motorsykkel kan koste rundt 60 000. Men det er også mulig å kjøpe brukt, dersom man vil spare penger.Trial er utfordrende og underholdende. Selv om man ikke kjører på tid, er teknikken veldig krevende, og på mange måter er sporten vanskeligere å mestre enn idretter der man kjører på tid.